தவளை நண்பர்களான ராமு மற்றும் சோமுவுடன் சேருங்கள். இருவரும் ஒரு சாகசத்தில் ஈடுபடுகிறார்கள் . இந்த ஆபத்தான சாகசத்திலிருந்து அவர்கள் தப்பி வருவார்களா? நண்பர்கள் ஒருவருக்கொருவர் எப்படி உதவ முடியும்? கடினமான சூழ்நிலையில் நாம் நண்பரை கைவிடுகிறோமா அல்லது விடாமுயற்சியுடன் முயற்சிக்கிறோமா?
இந்த கேள்விகளுக்கான பதில்களைப் பெற கதையைக் கேளுங்கள்.
நம்பிக்கையை தளர விடாதீர்கள் விடாமுயற்சியுடன் செயல்படுங்கள் வெற்றி நிச்சயம்.

 

Teachers if you would like a PDF of post activities please email me using your moe email address.