கழுதையை விற்கப் போகும் இருவரின் செயலை ஊர்மக்கள் விமர்சிக்கின்றனர். அவர்களது பேச்சைக் கேட்பார்களா? இறுதியில் கழுதையை விற்றார்களா என்பதே இந்த நகைச்சுவை கதை.

தொடக்கப்பள்ளி  மாணவர்களுக்கு உகந்தது.

கதையை ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட முறை ஒளிபரப்புதல் மாணவர்களின் மொழித்திறனை வளர்க்க உதவும்.

பள்ளி ஆசிரியர்கள் பயிற்று வளங்களைப் பெற  இந்த மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்.

Teachers if you would like a resource sheet for pre and post viewing activities please contact via your official MOE Email.